Moro med statistikk

Statistikk er alltid moro, det er viktig å innse først som sist at statistikk er et interessant verktøy for å få økt forståelse, men det er også farlig verktøy i feil hender. Statistikk er sannsynligvis det verktøyet som med letthet kan manipuleres til å underbygge en hvilken som helst påstand. Anbefaler å se TED-foredraget med Hans Rosling for å lære mer om noen av de fantastiske opplysningene man kan finne i god statistikk.

På kartet til venstre (kilde: Stortingsvalget 2009) kan dere ser fordelingen av de politiske blokkene som vant de ulike kommunene ved Stortingsvalget i 2009. Det jeg skal forsøke å få frem med litt enkel statistikk, er hvordan vi har en relasjon mellom offentlig ansettelser, sykefravær, arbeidsledige og sysselsatte i forhold til verdien av hver individuell stemme. Vi skal se hvordan dette forholder seg til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som har oversikten over arbeid i Norge. Blokkene består av SV-A-Sp (rødt) og KrF-V-H-FrP (blått).

Det er en tydelig overvekt av rødt i Norge, spesielt i Nord- og Midt-Norge. Vestlandet har en overvekt av blått. Hvordan blir dette i forhold til tallene fra SSB?

Hvis vi først tar en titt på offentlig forvaltning, blir det veldig klart at kommuner med høy offentlig ansettelse har en høy andel av stemmer på rødt.

Kan det bli mer tydelig sammenstilling mellom hvilken retning en kommune stemmer og mengden av offentlig forvaltning? Her er fasiten til Arbeiderpartiet for å beholde makten: Fortsette å øke offentlig forvaltning!

Hvis vi deretter ser på sykefraværet, er tydelig at det er noe relasjon mellom de kommunene som har høy offentlig forvaltning  og dem som har høy andel av sykefravær.

Det ligger et diagram til på hjemmesiden til SSB som viser arbeidsledighet, gjengir ikke det her, men det viser noe lignende trender som vi har sett til nå.

Noe jeg legger merker til er hvordan Østfold viser de samme fargene og mønster som Nord-Norge, det må være noe mer underliggende enn bare det faktum at det er kaldere i Nord som gjør at folk er syke 😉

På Vestlandet hvor det er høy andel av blå-kommuner, finner vi også den største andel av sysselsetting. Hvorfor er det slik? Det ser ut som det er en korrelasjon mellom sysselsettelse og politisk retning.

Manipulering av demokratiet

Mange har kanskje fått med seg at en stemme er ikke like mye verdt. Den avhenger av hvor man bor i landet. Jeg har laget et kart som viser fordelingen av stemmene og deres verdi på fylkene i Norge. Opprinnelig kilde for kart er fra Wikipedia. Tallene er hentet fra Nettavisen. Fargene går fra hvitt til lyse rødt, den samme trenden man kan se i de andre diagrammene er likevel veldig tydelig. Tallene i parentes etter fylkesnavnet er grunnlaget for fargekoden.

Farlige konklusjoner

Det er gjerne ikke statistikkene og tallene i seg selv som utgjør noen fare, men det er feilaktige konklusjoner basert på dem. Er årsaken til sammenhengene i diagrammene her fordi det allerede var mange tilhengere av rød-politikk i de fylkene som har overvekt av offentlig forvaltning, eller har stemmene blitt «kjøpt» ved hjelp av offentlig forvaltning?

Korrelasjon medfører ikke nødvendigvis kausalitet og nå skal jeg brukt de siste dagene på å lese ferdig bøkene «How to Lie with Statistics» og «Damned Lies and Statistics: Untangling Numbers from the Media, Politicians, and Activists». Anbefales for dem som er interessert i å lære mer om hvordan statistikk kan misbrukes.

Statistikk er alltid moro synes jeg, dem kan gi oss overraskelser og innsikt vi normalt ellers ikke ville hatt. Men, man skal være veldig forsiktig med å gjøre noen konklusjoner uten at man kjenner alle detaljene. Slik varsomhet viser aldri politikerne, dem forsøker i samarbeid med sine intellektuelle, å føre et sentralstyrt samfunn basert på statistikker. Det synes jeg er skremmende, fordi mennesker er så enormt kompliserte og dynamikken i samfunnet kan man aldri kontrollere, styre eller forutsi.

(Foto av Michael N)

Bli med i samtalen

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *