Frivillighet

Å leve i frihet, er å leve i et samfunn basert på frivillighet. Frivillige avtaler mellom mennesker. Jeg tror det er et reelt og praktisk gjennomførbart alternativ, et samfunn basert på frivillighet.

Jeg deler ikke troen på at trusler om vold og vold er en god eller riktig måte å organisere et godt samfunn på. Jeg tror vold avler mer vold og negativ utvikling, ikke positiv vekst og fremgang for menneskeheten. Frihet er noe vi har i oss selv, det er ikke noe andre kan gi oss, kun ta fra oss. At staten skal gi oss eller beskytte vår frihet, er en selvmotsigelse.

Er du villig til å hjelpe trengende i samfunnet? Hvis ikke alle dine venner er villige til å hjelpe trengende i samfunnet, er du da villig til å true dem med fysisk vold? Hva mener du? Se gjerne filmen nedenfor.

Legalisér selvforsvar!

Her i landet er det ikke lovlig med selvforsvar. Det er kun politiet og forsvaret som har lovlig grunnlag til å forsvare oss. Jeg mener selvforsvar er en grunnleggende rettighet i et sivilisert samfunn, som det er på tide å legalisere i Norge.

Vold mot mennesker er den verste formen for kriminalitet. Voldtekt er igjen en av de verste formene for vold. Få klarer å forestille seg den krenkende og totalt ydmykende følelsen av å bli seksuelt voldtatt. Kvinner og menn, barn og voksne, altfor mange blir i dag utsatt for voldtekt i Norge.

Hvordan er det forventet at en kvinne på 170 cm og vekt på 60 kg skal ha mulighet til å forsvare seg mot en mann på 190 cm og 90 kg? Det er ingen mulighet. Det er et overgrep som den norske stat gjør mot hver og en av de uskyldige ofrene for voldtekter.


Fortsett å lese Legalisér selvforsvar!

Regjeringen ødelegger for kvinner

Den rødgrønne regjeringen ødelegger for kvinner i det norske arbeidsmarkedet. Reguleringer og regler gjør det vanskeligere for arbeidsgivere å ansette mennesker. Det siste i en rekke av lovendringer som ødelegger arbeidsmarkedet, er et ønske om å lovfeste retten til heltidsstilling.


Fortsett å lese Regjeringen ødelegger for kvinner

Lite kriminalitet i Norge

Det er et faktum at det er lite kriminalitet i Norge. Faktisk har vi en av verdens laveste fengselsbefolkning per 100 000 innbyggere. Likevel er nesten alltid det første argumentet mot å leve i frihet uten stat, at man trenger staten for å sikre oss mot de kriminelle. Er dette en logisk konklusjon?

Jeg mener selvsagt at vi har mye mer å frykte fra en stat, enn fra de kriminelle i samfunnet. Det er statene som står for de største tyveriene, støtter de største bandittene, største ødeleggelsene, går til krig, utfører tortur, putter mennesker i akutt livsfarestraffer vold mot mennesker lavere enn skattesnusk, og mye annet som er galt i verden.


Fortsett å lese Lite kriminalitet i Norge

James Randi

Den kjente illusjonisten og skeptikeren James Randi har vært på besøk i Norge. Det er mange år siden jeg først fikk kjennskap til James Randi og hans pengepremie til den personen som kan vise at man har noen overnaturlige egenskaper.

Etter mange år og med en million dollar i pengepremie, er det fortsatt ingen som har klart å vise noen evner som er over normale (gjetning/sjanse), selv om testen til James Randi er relativt enkel.


Fortsett å lese James Randi

Selvmordsbølge i Norge

Som en oppfølging på de første to innleggene moro med statistikk og statistikk som lyver, ønsker jeg å vise ett eksempel til på hvordan statistikk utrolig lett kan manipuleres. God statistikk med god kildekritikk er veldig verdifullt for samfunnet, dårlig statistikk med elendig kildekritikk kan være veldig skadefullt – spesielt i hendene på mennesker med mye makt.

Fortsett å lese Selvmordsbølge i Norge

Moro med statistikk

Statistikk er alltid moro, det er viktig å innse først som sist at statistikk er et interessant verktøy for å få økt forståelse, men det er også farlig verktøy i feil hender. Statistikk er sannsynligvis det verktøyet som med letthet kan manipuleres til å underbygge en hvilken som helst påstand. Anbefaler å se TED-foredraget med Hans Rosling for å lære mer om noen av de fantastiske opplysningene man kan finne i god statistikk.

Fortsett å lese Moro med statistikk