Staten eksisterer ikke for deg

Statens eksistens er ikke et produkt av din makt eller din vilje. Staten eksisterer ikke for å hjelpe de fattige. Den eksisterer ikke for å hjelpe de trengende. Den eksisterer primært for å sikre sin egen eksistens. Den er ikke ditt produkt, men det er du som sikrer at den overlever.

Mange mennesker blir indoktrinert fra tidlig alder til å tro at staten er den hjelpende hånden som alltid er der når man trenger hjelp. At det er staten som gjør at de trengende får hjelp. Dette har lenge vært unnskyldningen her i Norge. Unnskyldningen for å bedrive overgrep mot hele samfunnet. Det er løgn.

Staten vil over tid ta over flere oppgaver. I Norge, er staten så bred og stor at den styrer alt i våre liv. Det er veldig få som reflekterer over denne makten og reguleringen. Fordi endringene kommer gradvis, blir vi klimatiserte til den reduserte friheten og økte overvåkningen og kontrollen. Gjør deg selv en tjeneste, stopp opp en dag og reflekter over hva du kan gjøre som ikke er regulert?

Hvis du er ung og står ovenfor en tvunget militærtjeneste, tenk over hvorfor du skal la deg innrullere i et system som har sitt primære mål å gi deg opplæring i bruk av våpen i den hensikt å ta liv? Svelger du all propaganda om at forsvaret er der for å sikre og redde livet til norske borgere? Eller har du reflektert og forstår at forsvaret ikke er noe annet enn beskyttelse av makteliten, den politiske makteliten. Det er deres liv som står på spill når det blir konflikter, ikke ditt og mitt liv.

Likevel er det mange som setter sitt liv på spill, ved å delta i operasjoner i land som Afghanistan og Libya. Hvor det er tusenvis av uskyldige som blir drept. Det faktum alene burde være nok til å stoppe enhver fra å delta i militæret. Likevel er det tusenvis som svelger propagandaen om at man hjelper og beskytter. Det er veldig trist, mennesker vil dø på grunn av disse menneskene. Det er dypt sårende at jeg er med på å betale for dette. Vi kan ikke skape en bedre verden ved å bombe og drepe. Vi kan heller ikke skape en bedre verden, hvis ikke folk slutter å la seg forføre inn i militæret.

«Siden 2. verdenskrig er det omkommet flere norske soldater som følge av militær aktivitet i fredstid enn de 877 norske soldatene tyskerne tok livet av under krigen.» – Pasifistisk studentforening

Medlemmer i den norske regjeringen og politikere på Stortinget, har ikke dine behov og ønsker som sitt primære mål. Det eneste du er for disse menneskene, er muligheten til å få mer makt, mer kontroll. Ved å stemme, ved å delta politisk, ved å vise din støtte – Gir du over all kontroll og makt over ditt eget liv, til mennesker som aldri vil har dine beste interesser i sine tanker.

De fleste som leser dette, lever i den troen at mer politisk styring vil skape en bedre situasjon. Unge idealister som engasjerer seg i ungdoms-partier, jeg håper noen av dere vil våkne opp fra drømmen og illusjonen om å skape forandring ved bruk av makt og vold. Du kan eksperimentere på deg selv, eller en venn av deg, hvis du avtaler på forhånd at det involverer vold.

Forsøk å gjøre noe du har lyst til, men som din venn ikke tillater. Du gir din venn myndighet til å avstraffe deg og gi deg helt vilkårlige regler å følge – Alt etter din venns ønske. Tillatt din venn å slå deg, hvis du ikke følger reglene. Da vil du fort oppdage hvordan du vil forandre din oppførsel, dine ønsker og behov vil bli forandret. Vold og tvang er effektive metoder for å få noen til å bli underdanige  Til å adlyde ordre. Men hva skjer det øyeblikket din venn ikke ser hva du gjør, eller han ikke er i rommet? Har din oppførsel, dine ønsker og behov, endret seg fundamentalt, har du fått forståelse for hvorfor du ikke skal gjøre noe, eller er det kun på grunn av frykt?

For å skape varig forandring, må den komme fra innsiden av hvert enkelt individ. Forandringen og forbedringen må være en del av verdigrunnlaget til individene som samfunnet er bygget opp av. Alt starter med moral i et samfunn. Moral eksisterer fordi vi er sosiale. Vi er sosiale fordi det sikrer en bedre overlevelse.

Å være sosial, er å være frivillig. Alle interaksjoner mellom mennesker bør være frivillige. Det er ikke sosialt å true et medmenneske med vold for å oppnå sin vilje.

Stopp opp, tenk over dette. Vil du fortsette å gi din støtte til staten, eller vil du forsøke å finne bedre alternativer på å skape et bedre samfunn? For det er jo det vi alle vil.

Jeg er glad i deg, håper du også bryr deg nok om din neste til å ikke bruke vold eller trusler om vold. Lev i fred, lev frivillig!

(Foto av marilyn d)

Bli med i samtalen

1 kommentar

  1. Jeg skjønner hva du mener at jeg begynner å bli mer og mer anarkist.

    Blir jo selv mye enig i det du skriver her. Du vet vel min problem med anarkisme er at mennesker vil alltid organisere seg for å danne en stat.

    Men det kan godt hende at vi er i en periode der statene og grensene begynner å forsvinne og det blir mer åpent verden.

    Dette er selvsagt ikke noe poltikere liker å høre så de kommer nok til å gjøre alt i sin makt for å sette i gang en liten krig 😉

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *