Sikkerhet i et anarki

Første reaksjonen man ofte får når man snakker om anarki, er en feilaktig tro om at anarki betyr voldelig tilstand med fullstendig forvirring og mangel på orden. Dette er feil. Anarki betyr fravær av alle former for politisk autoritet. De fleste relasjoner vi har med våre familier og venner, er av anarkistisk natur. Vi bruker vanligvis ikke makt eller trusler om vold, i våre interaksjoner med de aller fleste andre mennesker.

Etter denne initielle reaksjonen, er det mange som begynner å lure på hvilke tilstander som vil oppstå når man ikke lengre har statlig politi og militært forsvar. Dette skal jeg forsøke å forklare idag.


Først skal vi avklare hvordan samfunnet håndterer sikkerhet i dag, for deretter å se på hvordan sikkerhet kanskje vil bli i et anarki. Hvilken farge og form sikkerhet vil få er vanskelig å forutsi, men det eksisterer noen gode argumenter som tilsier at behovet for sikkerhet vil bli redusert i et anarki, sammenlignet med en sosialistisk stat. Kommer ikke til å dekke militært forsvar i dette innlegget, det blir emne for et fremtidig innlegg.

«Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet.» – Wikipedia, Politi.

I et land som Norge, opererer vi med maktfordelingsprinsippet hvor maktutøvelsen er fordelt av tre «uavhengige» myndigheter:

  • En lovgivende myndighet (lovgivende forsamling)
  • En utøvende myndighet (regjering)
  • En dømmende myndighet (domstoler)

I tillegg til disse har vi en rekke private sikkerhetsselskaper i dagens marked, som gjør oppgaver og roller som overvåking av eiendom, livvakt, dørvakt, IT-sikkerhet og mange andre. Mange konfliktene mellom mennesker løses lenge før dem ender opp i myndighetenes domstoler, gjerne hos konfliktrådet som også er en statlig instans.

Den viktigste forskjellen mellom privat sikkerhet og offentlige myndigheter i dag, er at det kun er politiet som har lovlig og monopolistisk rett til å utøve makt og vold.

Moralsk uforsvarlig

Hva er problemet med denne situasjonen fra et moralsk ståsted? Som jeg har skrevet tidligere, er det kun mennesker som kan ha rettigheter og kun mennesker som har moral. Konsekvensen av en objektiv moral, er at den alltid er lik for alle mennesker, uansett situasjon, stilling, klesdrakt eller århundre. I et anarki, kan det ikke forsvares at noen individer får spesielle rettigheter og spesielt ikke at disse rettighetene kun skal gjelde for en liten utvalgt gruppe mennesker.

En stat kan dermed ikke forsvares, da det innvolverer at noen i samfunnet vil få helt unike og egne rettigheter, som retten til å initiere tvang.

Sikkerhet i et anarki

Anarkister mener altså at sikkerhet, forsvar og domstoler bør være en del av et fritt marked, akkurat som alle andre tjenester som borgerne har behov for. Hvor mange mennesker som vil jobbe innenfor området sikkerhet, er det kun markedet som kan gi et svar på.

La meg starte med et eksempel som er relevant med hvordan vi organiserer enkelte deler av samfunnet idag, nemlig veiene.

  • Man kan i dag ikke bruke den offentlige veien om man ikke har tatt gyldig sertifisering.
  • Man kan i dag ikke bruke den offentlige veien om man ikke har gyldig forsikring.
  • Man kan idag ikke bruke den offentlige veien om kjøretøyet ikke er i gyldig tilstand.

I et fritt samfunn vil det ikke eksisterer offentlig eiendom, men det vil derimot kunne eksisterer offentlige rom og områder. Det betyr altså at man ikke lengre vil ha muligheten til å ferdes fritt overalt, ihvertfall om man ikke oppfølger endel krav.

I dag kan en kriminell gjeng fra et annet land komme til Norge, fritt kjøre rundt i nabolag hvor det bor mange familier. Kjøre rundt, spionere og planlegge tyverier. En bande kan parkere bilen sin rett utenfor et hus til en familie og bare vente på at far, mor og barna forlater for dagen. Deretter er det fritt frem for å stjele alt av verdisaker i huset.

Beskytte seg mot slike situasjoner i dag er veldig kostbart og ineffektivt, hver og en vil måtte investere i dyrt alarmsystem, som kanskje ikke har noen effekt. Hver og en vil måtte ansatte en sikkerhetsvakt som kan oppholde seg på eiendommen til enhver tid. Det sier seg selv, at verdiene i huset ikke tilsvarer eller forsvarer en dedikert sikkerhetsvakt på en relativt normal bolig.

Konsekvensen er at vi må akseptere at vi blir ranet i dagens samfunn, noe som kan være veldig traumatisk for dem som er involvert. Jeg har selv hatt innbrudd i hjemmet og følelsen av at noen har brutt seg inn i ditt eget hjem, rotetet rundt og stjålet ting av stor personlig verdi, er helt forferdelig. De siste årene har jeg hatt gjentatte innbrudd i bil, bod og garasje. De fleste tilfellene blir aldri anmeldt, det virker ikke som politiet har noen interesse av å finne tilbake mitt stjålne verktøy.

Hvordan ville denne situasjonen fortonet seg i et fritt samfunn, hvor det er privat eiendomsrett som er grunnlaget?

Da ville et nabolag ha muligheten til å ansette en eller flere vakter som stenger av veien inn til nabolaget. Nabolaget kunne også satt opp overvåking av bilskiltene, med automatisk gjenkjenning og varsling. Høyteknologisk sikkerhetsutstyr ville vært mye mer anvent enn det er idag. Hvis personen(e) som forsøker seg å komme inn i nabolaget ikke har en avtalt time eller annen godkjenning, vil man bli avvist. Slik fungerer også veldig mange kontorbygninger idag, hvem som helst kommer ikke inn hos Politiet, Jernbaneverket, m.m..

Tviste-organisasjoner

Akkurat slik vi idag har bilforsikring, innboforsikring, reiseforsikring, vil vi også ha helseforsikring og avtaler med tviste-organisasjoner (kanskje sikkerhetsforsikring) i et fritt samfunn. En tviste-organisasjon vil hjelpe når det oppstår en konflikt. De aller fleste lovlydige borgerne vil inngå avtale med en slik organisasjon, slik at man unngår uforutsette kostnader og problemsituasjoner når det eventuelt oppstår en fremtidig konflikt. En gyldig avtale med en tviste-organiasjon vil også fungere som et bevis på troverdighet og skape tillitt.

Når det oppstår en konflikt, vil tviste-organisasjonene håndtere forhandlingene mellom partene i en konflikt. Hvordan disse forhandlingene foregår, vil være opp til de avtalene som er inngått. Man kan velge å føre sak for en uavhengig tredjeparts domstol eller konfliktråd. Vi vil altså få private domstoler og konfliktråd, som selvsagt vil gjøre en så god jobb som mulig for å fremstå som fullstendig uavhengig. Veldig få mennesker er interessert i å benytte en domstol som har et rykte på seg, om å være partisk mot enkelte selskaper eller mennesker. Det er ikke uten grunn at vi har flere offentlige domstoler i dagens Norge, med mulighet for å anke en avgjørelse. Hvis det var slik at domstolene i Norge var fullstendig uavhengige og objektive, ville det vært unødvendig med flere enn én.

I aller ytterste konsekvens av en konflikt vil det kunne oppstå væpnet konflikt. Dette er noe alle tviste-organisasjoner vil forsøke å unngå, da det er veldig kostbart å føre en væpnet konflikt, tapene kan bli kostbare og ryktet i markedet vil bli svertet.

  • Man vil i et anarki ikke kunne bevege seg i et område uten gyldig avtale med en tviste-organisasjon.
  • Man vil i et anarki få problemer med å få jobb og samarbeid uten en gyldig sikkerhetsforsikring/avtale.
  • Man må passe på at man selv er i god stand, lever som et lovlydig menneske og ikke på kant med loven.

Mindre kriminalitet i et fritt samfunn

Hvis vi ser på dagens forretningsmarked, da er det slik at de fleste bedrifter vil gjøre en kredittsjekk og bakgrunnssjekk på nye potensielle kunder og partnere. Hvis man skal inngå et samarbeid, er det hensiktsmessig å undersøke om kunden eller partneren har troverdighet og tillitt i markedet.

Det samme skjer også idag med vanlige kunder, hvis man søker et lån vil banken gjøre en kredittsjekk på oss for å se om dem er villige til å ta risikoen ved å gi oss lån. Det er ingen menneskerettighet å få et boliglån, spesielt ikke om man har vist seg å være grov uaktsom med penger tidligere.

Vi får flere intensiver i et fritt samfunn for å være mer lovlydig, ved at man blir satt til siden om man ikke har gyldige forsikringer. Dette vil gjelde alle medmenneskelige forhold, også for partnere. Hvis din partner (f.eks. kjæreste) en dag plutselig sier opp sin avtale med sin tviste-organisasjon, da bør du revurdere hvorvidt man er villig til å ta risikoen å leve videre med denne personen. Det kan øke prisen på for egen forsikring, fordi man utsetter seg selv for risiko. Kjøper man en sportsbil idag, må man betale høyere forsikring, da man har økt risiko for ulykke, skade og tyveri.

Veldig mange andre elementer i et fritt samfunn vil føre til redusert kriminalitet. Et dramatisk forenklet regelverk og lovverk vil hjelpe. Fjerning av alle lover hvor det ikke er noen fornæmede, m.m..

Et fritt og frivillig samfunn vil baseres på en objektiv og rasjonell moral. Vi vil fortsatt som barn lære at det er galt å drepe, galt å slå, galt å stjele og galt å lyve. Forskjellen fra idag, blir at når vi vokser opp, så gjelder de samme moralske reglene for rett og galt.

(Foto av Justis- og politidepartementet)

Bli med i samtalen

3 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *