Mindre vold med stat?

Som nevnt tidligere, en umiddelbar reaksjon man får når man begynner å nevne muligheten for et stat-løst samfunn, er at alt vil ende opp i kaos og det vil bli mye mer vold. Jeg skal forsøke å komme med argumenter som er logiske, konsekvente og i tråd med ikke-aggresjons-prinsippet som bør gi oss et rasjonelt svar på spørsmålet.

Først vil jeg komme med en påstand, det er faktisk slik at ytterst få som kan argumentere for en stat og som kan gi svaret på spørsmålet: Hvorfor må vi ha en stat? Veldig mange har en iboende antagelse at en stat er helt nødvendig, ofte er årsaken til dette at slik har det vært før og dermed er det nødvendig nå og i fremtiden.


Det er et faktum at når man har en lik mulighet til å forsvare seg, da er volden på et minimum. Hvis noen tror du har et våpen, eller om du har et våpen, vil en annen person være mindre interessert i å gjøre deg vondt. Det er en grunn til at ingen atom-makter noensinne har deklarert krig mot hverandre. Hvis det faktisk var slik at staten ønsket å beskytte borgerne, ville den tillatt alle å bevæpne seg for selvforsvar.

Men det som skjer i enhver stat, er at den bruker loven til å avvæpne borgerne, for deretter å gi våpen til en liten bestemt gruppe individer (f.eks. politi) som har utvidet rettigheter. Den gjør dette for å fjerne all mulighet til å gjøre motstand når man blir utsatt for vold og undertrykkelse, for deretter å påstå at dette er den beste måten å sikre oss på.

En annen problemstilling som man må svare på, hvis man er tilhenger av staten og har tiltro til at den beskytter borgerne, er å svare på hvordan statene har drept flere hundre millioner mennesker i det siste århundre.

Rudolph Rummel er en person som har dedikert mye av sitt liv til å avdekke og dokumentere hvordan regimer har vært ansvarlig for drap på flere hundre millioner mennesker, bare i det siste århundre. Han har estimert at det er 6 ganger flere som har blitt drept av stater enn det som har blitt drept i alle krigene i denne perioden.

Dette er et emne som ikke har fått mye oppmerksomhet, ikke så rart at de fleste stater ønsker å dysse ned de alvorlige og enorme ødeleggelsene som har funnet sted.

Anbefaler å lese dette intervjuet med Rudolph, hvor han oppsummerer flere av tallene. Konklusjonene til Rudolph er klare, ingen med enestående makt kan man stole på. Desto mer makt noen har, desto større sannsynlighet for drap. Dette er den viktigste årsaken til å promotere frihet.

Hvem ville du valgt for beskyttelse?

Det er logiske brister ved konklusjonen at vi trenger staten for beskyttelse og ved fravær av den vil vi ikke få noen beskyttelse. Når man innser at private selskaper sjeldent dreper mennesker og at stater har en vond tendens til å drepe, hvem ville du valgt å gå til for beskyttelse?

Argumentet går ofte på at man må gi monopol på vold til noen og at dette da må være staten. Hva er det som er den logiske forskjellen mellom mennesker som jobber for staten og for mennesker som jobber i det private markedet, som gjør at vanlige borgere må ikke ty til vold og at statens tjenere må ty til vold? Dette er en logisk motsigelse: Person X kan ikke initiere vold, person Y kan initiere vold.

Menneskene som har rett til å initiere vold (f.eks. politi) har ikke lov til å gjøre det etter egne valg, det er en annen gruppe mennesker som bestemmer dette. De som lager lovene. Disse menneskene kan velge hvem, hvordan og under hvilke omstendigheter, med hvilken straff hvor tvang kan initieres. De bestemmer hvilke omstendigheter hvor politiet kan og må ta ut pistolen og skyte noen, når de kan og skal utøve vold mot borgere som f.eks. ikke betaler skatten, bryter en regulering, ikke gjorde X eller Y som er beskrevet i et omfattende lov- og regelverk.

Hvis disse menneskene har retten til å bestemme disse lovene og reglene, har vi et forklaringsproblem i forhold til en universell og objektiv moral som burde gjelder alle mennesker.

Aldri noen korrupsjon?

Når man har gitt en bestemt gruppe mennesker i samfunnet full makt, hvordan skal man unngå korrupsjon? Hvordan unngår vi at staten, med sitt makt monopol, ikke kommer til å utnytte dette til sin fordel, til stadig utvidelse av sin makt, stadig reduksjon av individuell frihet og fortsette en linje med økonomisk svindel av borgerne?

Hvis man virkelig tror at det ikke vil skje korrupsjon, da bør man ha en god forklaring på hvordan makt alltid har ført til korrupsjon i historien. For det er ingen logisk forklaring på konklusjonen at man best forsvarer en gruppe mennesker, med å gi en annen gruppe all makt. Ingen mennesker som virkelig ønsker en reduksjon av vold i samfunnet, ville kommet opp med en slik løsning av seg selv.

Mafia og bander?

Det de egentlig sier, de som promoterer et statlig maktmonopol, er noe som dette:

For å unngå vold fra konkurrerende mafia og bander, skal vi bare «spole frem tiden» til en hypotetisk situasjon hvor én, og bare én bande, har vunnet all makt over alle. En bande som har vunnet så fullstendig, at de ved hjelp av loven fjerner våpnene til hver eneste annen bande.

Selv mafia klarer ikke å avvæpne alle bander. I et fritt samfunn, ville det vært komplett umulig for en konkurrerende bande å avvæpne alle andre helt og fullstendig. De som er tilhenger, sier i prinsippet at man ønsker å promotere én bande til komplett og fullstendig dominering med absolutt makt.

Dette gir noen logiske interessante konklusjoner:

Det er ikke vold som er problemet, men problemet er vold hvor mennesker har muligheten til å utøve vold tilbake. Men hvordan kan man påstå at det er en minimalisering av vold, å ha en bande med fullt maktmonopol som kan utøve volden sin uten noen konsekvenser, for egen økonomisk gevinst, mot et folk som har blitt lovlig avvæpnet?

Dette er ingen måte å bli kvitt volden på! Det er en måte å sikre at volden fortsetter til samfunnet før eller siden kollapser.

Lydighet

Når man har en bande med voldsmonopol, er det en ting man oppnår: Det er lydighet. Det er hva man oppnår når man etablerer en stat.

Det man sier er at hvis vi ikke har en stat, vil det oppstå opprør og motstand.
Det man sier er at hvis vi ikke har en stat, vil det ikke være lydighet.

Hvis jeg går en sen kveld på et utsatt område i Oslo og det kommer en tyv mot meg og krever å få lommeboka. Hvis jeg tilfeldigvis hadde hatt svart belte i karate (jeg har hvitt), da kunne jeg i en tenkt situasjon sagt at nå må du gjøre et valg: Hvis du vil ha lommeboka mi, må du ta den fra meg!

Dette er vold, det at jeg har muligheten til å forsvare meg. Jeg har en reel mulighet og kapasitet til å forsvare meg, svare med vold.

Hvis situasjonen hadde vært annerledes, hvis det kom en gjeng på 20 personer med maskingevær, bazooka og kamphelikopter, som hadde sagt at jeg skulle droppe lomme boka og gå videre, da hadde situasjonen vært en helt annen. Da ville ikke jeg hatt noen kapasitet til å forsvare meg selv, til å kjempe tilbake.

Hvor det er overveldende makt, er det ingen kapasitet til å gjengjelde vold.

Det er her tilhengere av voldsmonopolet til staten mener at det ikke er noe vold. Men det er fullstendig ulogisk, det er ikke rasjonelt og det er feil.

Selvsagt er det vold!

Hvis tyven som kom mot meg hadde en pistol mot hodet mitt, da hadde jeg vist lydighet mot tyven. Men jeg blir utsatt for vold, det er ingen spørsmål eller bortforklaring av denne logiske konklusjonen.

Bedre utbytte ved lydighet og mangel på konsekvenser

Det man kan si om voldelig utnyttelse av andre mennesker, er at utbyttet blir bedre om man har lydigheten til dem man utøver vold mot. Hvis man er en kampsportekspert og har en faktisk mulig til selvforsvar og gjengjelde vold, da er kostnaden og det sannsynlige utbyttet for tyven dramatisk redusert.

Hvis noen kan utøve vold og det ikke har noen konsekvenser, tror du det er større sannsynlighet for at personen utøver vold da, eller mindre sannsynlighet?

Hvis noen blir betalt for å utøve vold, tror du det er større sannsynlighet for at personen utøver vold eller ikke?

Hvis volden er skjult for deg, men du får likevel fordeler og utbytte av volden, ville det da blitt mer eller mindre vold?

Hvis volden ble utøvd mot andre som er langt unna, uten kapasitet til å gjøre gjengjeld, ville det blitt mer eller mindre vold?

Situasjonen vi har i Norge, er at vi har politi og forsvar som blir betalt for å utøve makt i voldsmonopolet. Vi har soldater som er i et vilt fremmed land, utøver vold som ingen av politikerne i Norge vil merke direkte på sin kropp og gjerne ikke på sin egen samvittighet. Det virker ihvertfall ikke slik, når man leser pressemeldingene fra regjeringen.

Vi lever i en lang kjede av voldsutøvelse. Det er høyst usannsynlig at en gruppe tilhengere av mer kulturstøtte ville bevæpnet seg og gått rundt til mennesker og krevd penger for å bygge en ny opera. Det som skjer, er at grupper som skriker høyest i samfunnet (som jeg skrev om i Sannheten om valget), får politikerne til å innføre lover og regler, som igjen fører til at politiet bruker sitt voldsmonopol til å innkreve hva det måtte være, denne kulturelle eliten ønsker seg. Politiet trenger ikke engang å trekke våpen, det er en frykt og lydighet som gjør at man ikke tørr å gjøre annet enn å akseptere volden.

Problemet er at ingen merker noen konsekvenser av dem som ender opp i fengsel fordi dem ikke betaler skatten på riktig måte, ikke følger en av de tusenvis av idiotiske og umulig å forstå lovene og reglene som eksisterer i landet. De finner hele tiden på nye skatter og avgifter, og når de gjør en feil (eiendomsskatt i Kristiansand), nytter det ikke bare å si ifra, man må bruke sin egen tid på å klage. Hvis man unnlater å betale, vil konsekvensene være dramatiske.

Mer vold med staten

På bakgrunn av de ovennevnte argumentene, har jeg vanskelig for å forstå hvordan vi vil få mindre vold i et samfunn hvor vi har en stor og mektig stat med et voldsmonopol. Staten vil hele tiden jobbe for å fjerne borgernes mulighet for å gjengjelde volden, slik at alle kan utnyttes maksimalt med full lydighet. Vold avler bare mer vold.

Mindre vold med balanse i makt

Balanse i makt, muligheten for vold, er det eneste som vi skape en balanse og en reduksjon av vold. Vi er ikke glad i konflikter, vi forsøker alltid å finne fredelige løsninger på konflikter. Ytterst få er villige til å ty til vold direkte, for å oppnå sin vilje.

Podcast

Dette innlegget er i store deler basert på en podcast til Stefan Molyneux som du kan lytte til her:

[audio:http://www.freedomainradio.com/Traffic_Jams/govt_increases_violence.mp3]
131. Does Government Decrease Violence?
For å høre mer av Stefan, anbefaler jeg å besøke websiden.

(Foto av Marke Clinger)

Bli med i samtalen

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *