Bli en militærnekter

Til alle dere unge som leser hva jeg skriver, ønsker jeg å gi en viktig oppfordring: Bli en militærnekter.

peace_hand_by_sicoticjoker

Forsvaret i alle land, har som hovedformål å etablere en styrke av mennesker som har kapasitet til å drepe et annet menneske ved nødvendighet – for å forsvare politikere, offentlige individer og statlig eiendom.

Det er ikke naturlig for de fleste mennesker å ta et liv. Dette kan du observere selv ved å forsøke å drepe katten eller hunden, hvis dere har en som kjæledyr. Jakt og slakting er ikke noe som passer for alle.

Ettersom det ikke faller naturlig å akseptere å drepe et annet menneske, er en viktig oppgave til forsvaret å bryte ned sine soldaters moralske kompass og naturlige motstand mot å drepe.

Ved å avhumanisere fienden og manipulere deg som individ, kan forsvaret oppnå å forme deg til å bli et instrument i sitt maskineri.

Det er samme mekanismer i dette, som fungerer i våre daglige liv. Kjæledyr, familie og venner, har vi større medkjærlighet og omtanke for, enn kylling, gris, kyr og fisk som ligger på tallerken, eller de tusenvis av menneskene som blir drept fordi politikere lever ut sine voldsromantiserte fantasier.

Resultatet er soldater som gjør handlinger og har en oppførsel i krigssituasjoner som er helt ulik hva man normalt ville gjort i samfunnet. De fleste muslimer ville aldri gjennomført slakt etter halal-skikk, og de fleste andre ville aldri gjennomført en normal slakt av en gris eller ku.

Soldater blir som jegere, hvor det er et mål i seg selv å drepe. Når man har fått sitt «bytte», sitt trofé, skal dette gjerne dokumenteres.

Mennesket har drevet jakt på storvilt i lang tid, for overlevelse men også som et ritale:

Deer Hunter

Det har gjentatte ganger blitt dokumentert, og soldater som har kommet hjem fra kriger, har selv fortalt om handlinger som ble utført i disse krigene, forferdelige handlinger som ingen ville utført i et normalt fungerende samfunn.

En soldat viser stolt frem Gul Mudin, en lokal bonde som de har drept i Afghanistan.

us_soldiers_crimes_afghanistan2

Velg fred

Hvis du står ovenfor valget med å stille opp til sesjon og verneplikt, tenk deg nøye om hva som er årsakene til at du føler deg tvunget til å stille opp.

Det finnes nok av informasjon på nettet hvor du kan lære mer om hvordan du kan nekte sesjon og verneplikten. F.eks. Militærnekter-ABC.

Mitt råd er å velge fred og frihet, velge å ikke akseptere at man skylder staten og forsvaret sin tjeneste og lydighet bare fordi man er født inn i et spesifikt geografisk område.

Du forsvarer ikke dine rettigheter til frihet, fred og eiendom ved å delta i det norske forsvaret. Du jobber aktivt for å fjerne disse rettighetene.

Konsekvenser

Da jeg søkte om å slippe tjeneste i forsvaret, måtte jeg inn til politiavhør. Jeg var heldig og slapp siviltjeneste, stod på liste, men ble ikke innkalt innenfor tiden som regelverket tilsier og slapp dermed å yte en tjeneste, men ble overført til sivilforsvaret.

Jeg deltok på sesjon, men hadde jeg hatt valgmuligheten i dag, ville jeg valgt å bli totalnekter. Det er en veldig tøff avgjørelse for et ungt menneske å si nei til staten når den kommer og krever. Enkelte har måtte sone fengselsstraffer for sin overbevisning. Jeg tviler jeg var sterk nok selv på den tiden, til å tatt en slik straff som konsekvens av min motstand mot det norske forsvaret.

I dag har konsekvensene blitt mildere og forsvaret har mindre behov enn tidligere, flere og flere slipper unna. Det er heldig, for det gjør det enklere for de som er noe usikker, på å bli sikre i sin overbevisning om å ikke delta. Det er ikke så farlig å være militærnekter lengre. Men, ikke bare aksepter din skjebne om å bli tvunget inn, eller slipper unna ved hell – Krev at du skal slippe fri, fordi det norske forsvaret ikke er et instrument for fred og frihet, men et instrument for undertrykkelse og ødeleggelse. Et apparat som har til formål å trene og manipulere individer til å bli best mulig til å drepe andre mennesker. Velg frihet, velg fred.

Her er et foredrag med Adam Kokesh som inspirerte meg til å skrive dette innlegget:

(Bilder: Peace hånd av SiCoTiCjOkEr, Soldat av Der Spiegel, Jeger av Pheasant Crest Lodge)

Bli med i samtalen

2 kommentarer

 1. Fortell om ditt grunnlag for å kunne uttale deg om det norske Forsvaret. Forklar meg hvordan det norske Forsvaret er et instrument for vold og død, og ikke fred og frihet.

  Ps: Venter i spenning.

  1. Hei Terje og beklager lang tid for svar og godkjennelse. Fremtidige kommentarer godkjennes automatisk.

   Jeg vet ikke helt hva du er ute etter, men jeg kan gi to følgende påstander:

   – Det norske forsvaret gir opplæring i bruk av våpen i den hensikten å ta liv.

   – Det norske forsvaret droppet hundrevis av bomber på sivile bygninger og mennesker i Libya.

   Finnes mange estimater på dødsfall i Libya, men frem til 9 juni 2011 estimerer FN mellom 10 og 15 tusen døde. Situasjonen i Libya er høyst problematisk med en borgerkrig hvor det fortsatt blir drept hundrevis hver måned.

   Militærets viktigste oppgaver er å beskytte sivile. Det betyr at det beste militæret kan gjøre i enhver konflikt ovenfor en annen stat, er å kapitulere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *