Legalisér selvforsvar!

Her i landet er det ikke lovlig med selvforsvar. Det er kun politiet og forsvaret som har lovlig grunnlag til å forsvare oss. Jeg mener selvforsvar er en grunnleggende rettighet i et sivilisert samfunn, som det er på tide å legalisere i Norge.

Vold mot mennesker er den verste formen for kriminalitet. Voldtekt er igjen en av de verste formene for vold. Få klarer å forestille seg den krenkende og totalt ydmykende følelsen av å bli seksuelt voldtatt. Kvinner og menn, barn og voksne, altfor mange blir i dag utsatt for voldtekt i Norge.

Hvordan er det forventet at en kvinne på 170 cm og vekt på 60 kg skal ha mulighet til å forsvare seg mot en mann på 190 cm og 90 kg? Det er ingen mulighet. Det er et overgrep som den norske stat gjør mot hver og en av de uskyldige ofrene for voldtekter.


Tidligere påstod jeg det var et faktum at det er lite kriminalitet i Norge, er det virkelig det? Vi har lite mengde av mennesker i norske fengsel, men som statistikken nedenfor viser har vi dramatisk økning i antall anmeldelser. Hvis vi altså har økte anmeldelser, men ikke økte politiressurser til å fengsle de kriminelle, da er det lett å forstå at de norske fengslene er relativt tomme?

Voldsforbrytelser er de verste forbrytelsene. Spesielt er voldtekt er en forferdelig forbrytelse, men samtidig også en som er ekstremt komplisert i rettssystemet. Det er en selvfølge at det ikke alltid er like lett å bevise skyld, hvis man er to personer alene i en gate eller bygning. Samtidig som det er vanskelig å bevise skyld, skjer det også falske anklager i flere tilfeller.

Statistikkene for voldtekt er veldig problematiske, for å si det mildt. Tallene er høyst spekulative og det er ett område jeg ikke har avdekket i mine tidligere innlegg om statistikk, nemlig mørketall. Det er noen som regner mørketallene for voldtekter så høye som 90%. Mange elementer som påvirker resultatet av en voldtekststatistikk, er det slik at alle falske anklager blir inkludert i antallet av saker som blir henlagt? Det blir feil å inkludere falske anklager i tallet for saker som blir henlagt pga. manglende bevis.

Justisminister Knut Storberget og Rita Sletner skriver om voldtekter og mørketallene. Det nevnes at få saker blir anmeldt og kun under én prosent av overgriperne blir domfelt. 8 av 10 anmeldelser blir henlagt av politiet.

Faktisk er det slik at følelser gjerne avgjør i voldtekstsaker. Dette er meget problematisk med tanke på falske anklagelser, hvor da den anklagde gjerne reagerer mye sterkere enn den skyldige og derfor kan risikere å bli uskyldig dømt.

Hvordan ligger vi an i Norge når det gjelder voldtekter, hvis vi sammenligner med f.eks. USA som har hatt en veldig positiv reduksjon i voldskriminalitet. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har USA har hatt en reduksjon av 30% på anmeldte voldtekter, drap har gått ned 47% og ran har gått ned 48%. New York har redusert voldsratene hele 74% i den aktuelle perioden.


Hvis vi ser hvordan utviklingen har vært i vårt naboland, Sverige, er det ikke et like lyst bilde på situasjonen (det er en bemerkning vedrørende kildedata for voldtekter, se notis på kilden). Antall voldssaker per innbygger har økt med 50% fra 1996 til 2004.


Hvis vi ser hjem til vårt eget land, her har vi det vel mye bedre enn hos svenskene? Norge er da ihvertfall mye bedre enn USA?! Dessverre er det både trist og skremmende å se hvordan utviklingen har vært i Norge de siste årene. Norge har hatt en økning på 51%. Jeg får en sterk empati for de svakeste i vårt samfunn, som ikke har noen rettighet til å forsvare seg, men må akseptere risikoen for overgrep.


Dette er selvsagt basert på antallet anmeldelser, ikke nødvendigvis reelle tilfeller. Det er også sannsynlig at det har økt antallet voldtekter som blir anmeldt, ikke bare at volden i seg selv har økt. Årsakssammenhengene med nedgang i USA og oppgang i Norge er mange og kompliserte, men det er etter min mening en positiv effekt med mer synlig politi i gatene. Privatisering av sikkerhet (og politi) ville sikret de nødvendige ressursene til å dekke borgernes behov for sikkerhet. På rapporten til SSB står følgende melding:

«Det er en klar politisk målsetting å øke politidekningen i Norge til minst 2,0 politi per 1 000 innbyggere innen år 2020«.

Tragiske ved det hele, er at «rike» Norge har minst politi i verden og vi har en dramatisk økning i kriminalitet. Er ikke den norske stat interessert i å beskytte borgerne mot vold og overgrep?

«Når det gjelder politidekning, kjennetegnes både Norge og Sverige av at de er blant de landene i den vestlige verden som har lavest politidekning per innbygger, med henholdsvis 1,6 og 1,9 politi per 1 000 innbyggere i 2007, mot 2,3 i USA (Eurostat 2009 og Federal Bureau of Investigation 2009)».

Hva gjør regjeringen?

Politikerne er fullstendig ute av stand til å gjøre situasjonen bedre. Statistikken og tallenes tale er veldig klar. Når under én prosent av overgriperne blir domtfelt, nytter det ikke med strengere straffer. Det nytter ikke å bruke enda flere millioner på å hjelpe ofrene (selv om det selvsagt er viktig). Samtidig skriker politiet og myndighetene om at flere må anmelde sine voldtekter. Hvorfor skal ofrene ville gå igjennom opplevelsene enda en gang, gå igjennom en problematisk og traumatisk rettssak hvor resultatet tilnærmet er garantert frikjennelse for overgriperen?

«For det andre fordi det vil forsterke de negative holdningene og fordømmelsen av voldtekt generelt i samfunnet.» (Voldtekt – det store mørketallet)

Regjeringen mener at det er holdningene våre det er noe galt med. Hvis vi endrer våre holdninger, tror dem da at voldtekter vil forsvinne?

Hva er det Arbeiderpartiet har gjort av tiltak (se seksjonen «Kampen mot vold mot kvinner») for å motvirke denne veldig problematiske trenden vi ser i statistikken ovenfor?

– De har økt minstestraffen fra 2 til 3 år.
– Sikret bedre finansiering til krisesentrene.
– Utviklet et landsdekkende hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere (dette skryter de av to ganger).
– Diverse andre ting og kampanjer.

Regjeringen skryter av økte midler til politiet, men er det nok? Statistikken tilsier at det er langt ifra nok og vi har en fortsatt stigende voldskriminalitet i Norge.

Mulighet for selvforsvar

Det er lite effekt de tiltakene som regjeringen har gjort vil ha. Det nytter ikke å ansette flere politifolk i samfunnet for å stoppe voldtekter. Politiet vil aldri stå i bakgården din og passe på deg på kvelden, men de kommer gjerne i ettertid når alt er over. Det sier seg selv at det er lite til hjelp når myndighetene kommer i ettertid og hjelper, det tragiske er at de først har fjernet muligheten til å forsvare seg selv og så klarer de ikke å forsvare oss, som de egentlig lover.

I dag feirer Colt 1911, verdens mest ikoniske pistol, sitt 100-års jubileum. Våpen skal alltid respekteres og behandles med omhu, våpen er den beste mekanismen et svakt menneske har for selvforsvar. Jeg tror ikke det er nødvendig at alle i samfunnet går rundt med en 0.45 kaliber Colt 1911 pistol i baklomma. Jeg tror at det i et fritt samfunn, vil det være betraktelig mindre kriminalitet.

Nei, jeg ønsker å fremheve mindre dødelige alternativer, alternativer som alle er strengt ulovlige i Norge. Som f.eks. elektrovåpen (taser) i bildet ovenfor og pepperspray. Hvorfor er slike ulovlig for kvinner å ha i vesken sin?

Som jeg har skrevet om tidligere, er det viktig for enhver stat å fjerne muligheten for selvforsvar hos sine borgere. Staten bruker loven til å avvæpne alle dens borgere.

Våpenforskriftens § 9-1 lyder slik:

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter.

Straffeloven paragraf 48 (nødvergeparagrafen) er den delen av norsk lov som tillater å forsvare seg selv i nødverge. Dette er mer enn nok for dem som har mulighet til å lære seg kampsport, men det er en minoritet av norske borgere som har fysisk kapasitet til å overvinne en voldsforbryter.

Noen av tipsene som finnes, er å holde et kredittkort (?), nøkkelknippe eller andre skarpe objekter i hånden. Det eksisterer også alternativer til pepperspray som skal være lovlig i Norge, som f.eks. denne forsvarssprayen. NRK rapporterte at det ifjor var en sterk økning i salg av forsvarsspray i Ålesund i forbindelse med flere overgrep. Personlige alarmer er annet alternativ som sannsynligvis hjelper noe.

Gjengir en kommentar fra NRK.no av Pappa:

«Dette viser jo bare hvor patetisk norsk lovgivning er. Hvorfor får ikke folk kjøpe riktig pepperspray? Hvorfor er man på villspor om man må forsvare seg med slik spray?
Idioter som går rundt å voldtar og skremmer kvinner og jenter SKAL vite att de risikerer synet eller andre skader.
Det er lovgivningen som er på villspor som ikke tillater folk å forsvare seg. Politiet har tatt over alle rettigheter til å utøve vold eller fysisk tvang. Når de gjorde det, forpliktet de seg å beskytte befolkningen mot overgripere og voldspersoner. Dette er en kamp som er tapt for lenge siden. Gi folk selvforsvarsretten tilbake. Legaliser pepperspray, stunngun og andre selvforsvarsvåpen«.

Eksempler på elektrovåpen og pepperspray

Her er en video som viser litt av effekten når en taser av typen X26 blir brukt på en person. Dette er en effektiv og relativt ufarlig metode for å sette en person ut av spill.

Neste video viser hvordan en gutt frivillig får pepperspray i ansiktet. Som det klart kommer frem av filmen, er det effektivt selv med en liten mengde væske.

Websiden WomenOnGuard.com har et bredt utvalg av kreative produkter for selvforsvar. De fleste av produktene på websiden er sannsynligvis ulovlige å kjøpe, selge og eie i Norge.

Legalisér retten til selvforsvar

Jeg tror den enkleste, raskeste og beste måten å redusere voldtekter (og annen kriminalitet) kan være å legalisere selvforsvar i Norge. Når lovlydige borgere ikke har kapasitet til selvforsvar, vil vi alltid være utsatt for kriminelle som selvsagt er bevæpnet.

Min oppfattelse av Menneskerettighetserklæringen artikkel 3 er brutt i våpenforskriftene. Artikkel 3 lyder slik:

Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.

Inngår ikke muligheten til å gjøre selvforsvar med f.eks. pepperspray eller elektrovåpen under denne retten? Hvis ikke, hva er da rett til liv, frihet og personlig sikkerhet?

(Foto av Sarah Caufield)

Bli med i samtalen

8 kommentarer

 1. Jeg vet ikke hvorfor du bruker New York som eksempel i din statistikk, har jo lite med din tolkning av selvforsvar å gjøre..slik jeg ser det.

  New York har noen av de strengeste våpenlover i USA. Årsaken til reduksjonen av kriminalitet i New York er at myndighetene innførte (blant annet) «nulltoleransemodellen» som bygger på Broken Windows-teorien.

  Dette ble selvfølgelig finanisert av skattebetalernes penger, men de får jo også nyte godt av dette:)

  1. New York er nevnt som et eksempel på forbedring i en av USAs byer. USA er veldig bredt på mange områder, er ikke alltid bra å bruke statistikk fra hele USA, f.eks. kan mord-statistikken være dramatisk ulik på nabo-stater. Sammenligningen jeg har gjort er mellom USA og Norge. Oslo har f.eks. mer politi pr. 1000 innbygger enn andre kommuner i Norge.

   Sikkerhet er alltid finansiert av dem som trenger den. Om det er ved å betale skatt, eller å betale forsikring, så er det en kostnad som må betales. Når politiet har monopol på maktbruk, vil politivold og brutalitet øke, som den har gjort i New York.

   New York har ikke strengere våpenlover enn Norge. De fleste stater i USA gir tillatelser til å bære skjult våpen som privatperson, selv i New York er det mulig å få tillatelse.

 2. Tilbaketråkk: Voldtekter // utenstat.no
  1. Det er helt riktig, og dette er også nevnt i innlegget, jeg klipper:

   «Straffeloven paragraf 48 (nødvergeparagrafen) er den delen av norsk lov som tillater å forsvare seg selv i nødverge. Dette er mer enn nok for dem som har mulighet til å lære seg kampsport, men det er en minoritet av norske borgere som har fysisk kapasitet til å overvinne en voldsforbryter.»

   Poenget er at dette er en kapasitet som kun er tilgjengelig for de sterkeste av oss. En lettbygd kvinne har veldig liten mulighet til å forsvare seg mot en godt voksen mann, hvis hun ikke har forsvarsvåpen som kan utligne kapasiteten for vold (f.eks. elektrovåpen).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *